Okolica

Nasze gospodarstwo położone jest nad rzeką Rawką, we wsi Ruda (niecałe 80 km od Warszawy) na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego obejmującego kompleks lasów Puszczy Bolimowskiej.

Przez środek Puszczy przepływa rzeka Rawka, która zachowała naturalny charakter silnie meandrującej rzeki nizinnej płynącej przez łąki, torfowiska i podmokłe olsy. Dolina Rawki z malowniczą rzeką i jej starorzeczami stanowi największą atrakcję krajobrazowa i przyrodniczą Parku.

W Parku występują ponad 900 gatunków roślin w tym 100 gatunków roślin rzadkich i ginących.
Ze zwierząt możemy tu spotkać łosie, daniele, sarny, dziki, bobry, wydry, kuny, borsuki, lisy i rysie.
Atrakcja wśród licznie występujących ptaków jest bocian czarny a także barwny zimorodek.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Slider